Andy

       明天就要走了,不想这么晚睡。

       今天就要走了,她依旧不愿见我。

       

       庆幸当初没有留在省内念书,不想再留在这里,不想再回来了


I deserve it.


评论